William Golding: A Legyek Ura

"Leguggolt, szétválasztotta a leveleket, és kinézett. Odakint semmi sem mozdult, csak két tarka pillangó táncolt egymás körül a forró levegőben. Lélegzetét visszatartva bíráló füllel figyelt a sziget neszezésére. Az est lassan közeledett a sziget felé, a fénylő, fantasztikus madarak, a méhzümmögés, a négyszögletű sziklákon fészkelő, hazatérő sirályok kiáltozása is mind halkabbra vált. A nyílt óceán hullámtörése a több mérföldnyi távolságban emelkedő sziklazátonyokon még a vér zúgásánál is kevésbé hallható aláfestéssel kísérte az est elülő zajait.

Simon visszaeresztette helyére a szétválasztott levélfüggönyt. A mézszínű napfény sugárnyalábjai mind tompább szögben érték a földet, átsuhantak a cserjéken, meg-megérintették a zöld gyertyaszerű bimbókat, a lombsátor felé kúsztak. A fák alatt egyre jobban sűrűsödött a sötétség. A fény elhaltával a rikító színek is lehalványodtok, a hőség, az elevenség lecsillapodott. A gyertyabimbók mocorogtak. Zöld sziromleveleik kissé visszahúzódtak, s virágjaik fehér hegye gyöngéden kinyúlt a szabad levegőbe."

"Most már a napfény utolsó nyoma is felszállt a tisztásról, s visszavonult az égről is. Sötétség ömlött a földre, alámerültek benne a fák és az utak, a táj homályossá, tompává vált, mint a tengerfenék. A gyertyabimbók szétnyitották széles fehér virágkelyheiket, melyek azonnal csillogni kezdtek az első csillagok permetező fényében. Illatuk kifröccsent az éjszakába, és birtokba vette a szigetet."


"Legelőbb annak a hosszú hullámnak az ütemét szokták meg, amely a hajnalból a hirtelen esti sötétedésig vezette őket. Boldogan fogadták a reggel örömeit, a ragyogó napfényt, az áradó tengert és az édes levegőt; ilyenkor oly jó volt játszani, s az életük úgy betelt, hogy nem volt szükségük reményre, el is feledkeztek róla. Délfelé, amikor a fényzuhatag mind merőlegesebben hullott, a reggel rikító színei opálosan gyöngyszürkére váltak, s a hőség, mintha a nap küszöbönálló csúcspontja eleven mozgatóerővé vált volna, egyetlen ütéssel leterítette őket, az árnyékba rohantak, elvetették magukat a földön, talán el is aludtak."


"Különös dolgok történtek délben. A csillogó tenger felemelkedett, kirívóan képtelen síkokra oszlott, a korallzátony s a part néhány magasabb pontjába kapaszkodó satnya pálmák hirtelen fellebbentek az égbe, ott meg-megrándultak, szétváltak, mint esőszemek a dróton, majd megszázszorozódtak, mintha tükrök hosszú sora hányná-vetné őket a levegőben. Néha szárazföld látszott ott is, ahol nem volt szárazföld, s egy idő múlva a gyerekek figyelő szeme előtt szétpattant, mint a buborék."


"Egy percre újra felmerült emlékezetében az a különös ragyogás, amely egykor elárasztotta a partokat; de azóta a sziget képe megperzselődött, mint a korhadt fa... Simon meghalt...Jack pedig... Könnyek buggyantak ki a szeméből, zokogás rázta. Amióta a szigeten van, most először engedte el magát, testét vadul facsarták a fájdalom görcsei. A fekete füstfelhő alatt, a sziget égő romjai közül szállt fel jajszava, s a fertőző izgalomban a többi kisfiú is hirtelen elbőgte magát. És Ralph mosdatlan, piszkos kis testével, összegubancolódott hajával, taknyos orrával hangosan siratta ártatlanságának elvesztését, az emberi szív sötétségét és Röfi nevezetű igaz, bölcs barátjának halálos zuhanását a sziklafennsíkról."


Nincsenek megjegyzések: