Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Egy őrült naplója

Bevallom, én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall.

November 6.
Osztályvezető! Osztályvezető! Mi az az osztályvezető? "Tudod te egyáltalán, hogy miket művelsz?" Ezt meri nekem mondani. Miket művelek! Miket művelek! Semmit se művelek!

Nana, gondolkodjál csak egy kicsit, te Popriscsin! Már elmúltál 40 éves, nem igaz? Ideje, hogy benőjön a fejed lágya! Azt hiszed, nem veszem észre a csibészségeidet? Hogy most éppen a kegyelmes úr lánya körül forgolódol! De csak szedd össze az eszed egy percre! Ki vagy te? Mi vagy te... Egy senki! Egy semmi! Nincs egy fityinged sem! Öntelt, az vagy! Miért nem nézel a tűkörbe? Ő beszél! A pofázmánya olyan hosszú és rücskös, mint valami kiszáradt marhahólyag, a feje búbján azt az egy szál hajcsomót tincsbe bodorítja, valami rózsaillatú pomádéval keni, hogy égnek álljon, és azt hiszi, hogy neki minden jól áll. Be-e-e! Tudjuk, miért haragszik rám? Féltékeny! Nyilván meglepték a jóindulatnak azok a jelei, amelyekkel engem elhalmoznak. Csakhogy én köpök rád! Érted?!


Osztályvezető! Méltóságos úr!


Aranyláncot akaszt az órájára. 30 rubelért csináltat cipőt...


Na és? Mehet vele a fenébe!


Hát én? Az én apám tán nem volt nemesember? Tán szabó volt, vagy őrmester? Nemes ember vagyok én is! Én is előléphetek! Miért ne!


42 éves vagyok. 42 év a mai időkben pontosan az a kor, amelyben épphogy elindul az ember a karrier útján.


Ne félj, barátocskám, lesz még belőlünk is méltóságos úr... vagy még több is, ha isten is úgy akarja!


Fejedbe vetted, hogy rajtad kívül nincs is igazi gavallér többé a világon?


Csináltassak csak én is egy frakkot Rucsnál, kössek hozzá olyan nyakkendőt, mint a tied, mindjárt olyan kicsi leszel mellettem, hogy a bokámig sem érsz! A bokámig se!

Csak az a baj, hogy... nincsen pénzem!

November 11.
Micsoda rohadt kis bestia! Tessék, behúzza a farkát, kapja magát és anélkül, hogy egy árva szót is szólna, kiszalad az ajtón. De én már réges-régen gyanítom, hogy a kutya sokkal agyafúrtabb, mint az ember. Arról is régen meg vagyok győződve, hogy igenis tud beszélni, csak valami istentelen makacsság folytán nem teszi.

Ez nagyon érdekes politika a részéről: megfigyel mindent, nem kerüli el a figyelmét az ember legkisebb cselekedete sem, és nem beszél. Igen!


December 8.
Mávra megjegyezte, hogy az utóbbi időben nagyon szórakozott vagyok. De hát igaz is. Tegnap is például, miután megteáztam, nyilvánvalóan szórakozottságból a földre dobtam a csészealjat. Rögtőn darabokra is tört.

2000-ben, április 43-án.
A mai nap nagy, nagy ünnep! Spanyolországnak van már királya. Megtalálták. Ez a király én vagyok. Csak az imént tudtam meg. Szinte egyik pillanatról a másikra belém hasított a világosság... De hát hogyan! Hogyan is hihettem akárcsak egy másodpercig is, hogy én valamiféle címzetes fogalmazó vagyok? Én! Hogyan fészkelhette be magát az agyamba ez az őrült gondolat? Tiszta szerencse, hogy valakinek nem jutott eszébe bolondokházába záratni miatta. Na de most végre minden tiszta és világos. Eddig szörnyű volt. Én egyszerűen nem értettem semmit. Mintha valami szürke ködbe burkolózott volna az egész világ. Mindez azért van, mert az emberek azt hiszik, hogy az agy a koponyában székel. Hát ez egyáltalán nem így van! Egy szél hozza, amely a Káspi-tenger felől fúj. Én tüstént feltártam Mávra előtt, ki vagyok. Micsoda ostoba teremtés ez a Mávra. Amikor megtudta, hogy Spanyolhon királya előtt áll, összecsapta a tenyerét, majdnem meghalt a rémülettől:
Szent isten! Segítség... segítség!

Életében nem látott még spanyol királyt. Éppen ezért igyekeztem megnyugtatni, kegyes szavakkal biztosítottam jóindulatomról: közöltem vele, hogy egy csepp haragot sem táplálok a szívemben, amiért időnként hagyta kihűlni a kályhámat, vagy kihegyezte a tollaimat...


Ezek a népek tudatlanok. Nem szabad, egyszerűen nem szabad őket művelt egyénekként kezelni. Természetes, hogy megijedt, mert meg volt győződve róla, hogy minden spanyol király II. Fülöphöz hasonlít. Hát persze megmagyaráztam neki, hogy semmi közös sincs bennem II. Fülöppel!


Nem megyek be a minisztériumba. Menjenek a pokolba! Nem uraim, többé nem fogtok be engem, nem fogom többé körmölni az irományaitokat!... nem megyek be a minisztériumba!


Janu árva sárnap.
Nem! Nem bírom elviselni tovább a kínzásaikat! Úristen! Mit csinálnak itt velem! Hideg vizet zúdítanak a fejemre, ütnek, vernek, meg se hallgatnak! Mit csináltam én nekik! Mit adhatok én nekik? Nincs semmim.

Segítség! Mentsetek meg! Vigyetek el innen! Adjatok egy trojkát, három jó lovat, kocsis fel a bakra! Csilingeljetek csengettyűk! Paripák fel a felhők fölé!


Messzebb! Még messzebb! Vigyetek el egy másik világba; ahol végre nem látok már semmit.


Jó! Egy csillag hunyorog odalenn a mélyben; egy erdő bólogat a sötét fáival, a hold fénye kíséri. Szürke ködgomolyag a lábam alatt. Mi ez? Kis... orosz kunyhók közelednek.


Az én hazám!... Mama!... Az én mamám ül ott az ablakban. Mama! Nézd mit csinálnak a fiacskáddal! Mama! Kínoznak! Ejts egy könnycseppet a fiacskád fájó fejére!... Nézd! Mama, nincs a fiadnak helye ezen a földön... Mindenütt kergetik! Mama! Szorítsd magadhoz szegény, beteg fiacskádat!! Mama!... Várj meg! Mama!

Nincsenek megjegyzések: