Jerzy Kosinski: A festett madár


"Férfiak és asszonyok gyűltek körém, valami ismeretlen nyelvjárást beszélve. Gyanakvó tekintetük, egy-egy mozdulatuk kétségbe ejtett. Többen kutyát vezettek, melyek acsarogva ugrottak volna felém.

Valaki hátba taszított egy gereblyével. Félreugrottam..

Valaki megbökött egy vasvilla hegyes ágával. Megint félreugrottam, hangosan bömbölve.

Felélénkült a tömeg. Valaki hozzám vágott egy követ. Lehasaltam, arccal a földnek, hogy ne is lássam, mi történik legközelebb. Záporozott a fejemre a száradt tehénszar, rohadt krumpli, almacsutka, rög, kavics. Arcomat tenyerembe temetve belevisítottam az utat borító porba.

Valaki felrántott a földről. Szálas, vörös hajú paraszt cibált maga felé a hajamnál fogva, miközben a másik kezével a fülemet csavargatta. Kétségbeesetten próbáltam ellenállni. A tömeg harsogva röhögött. A férfi ellökött, és belém rúgott fatalpú cipőjével. A tömeg üvöltött, a férfiak a hasukat fogva hahotáztak, a kutyák őrjöngve törekedtek felém.

Gabonás zsákot markoló paraszt nyomakodott át a tömegen. Nyakon csípett, és a fejemre húzta a zsákot. Azután hanyatt lökött, és dagasztotta bele testemet a bűzös fekete földbe.

Rúgkapáltam, haraptam, karmoltam. Tarkón csaptak, és elvesztettem az eszméletemet.

Fájdalomra ébredtem. Bele voltam gyömöszölve a zsákba, a vállán vitt valaki, a durva vásznon át éreztem izzadt test melegét. A zsákmadzag össze volt kötve a fejem felett. Amikor megpróbáltam kiszabadulni, a férfi letett a földre, és a lelket is kirugdosta belőlem. Moccanni se mertem, kuporogtam csak, mint a sükebóka."

"Hosszú évek múltán tehát az áldozat megbüntette hóhérát, és az igazság diadalmaskodott. Ezért tartotta a közhit, hogy sem eső, sem tűz, sem szél nem törölheti ki a bűn nyomát. Az igazság úgy függ a világ feleett, mint valami óriási kalapács egy roppant marokban, melynek meg kell állnia kis időre, mielőtt rettenetes erővel lesújt a gyanútlan üllőre."

"Megpróbáltam elképzelni, hogyan is működnek ezek a Gonosz Szellemek. Az emberek agya és lelke oly nyitott emez erők előtt, mint a felszántott mező, és a Gonosz Szellemek ezen a mezőn hintik fáradhatatlanul mérgező magvukat. Ha aztán a mag megered, vagyis ha szívesen fogadják őket, felajánlanak bármi segítséget, azzal a feltétellel, hogy csakis önző célokra és mások ártalmára szabad használni. Attól a pillanattól fogva, hogy lecimborált az Ördöggel, minél több bajt, nyomorúságot, bántalmat és keserűséget okoz az ember a környezetében lévőknek, annál több segítségre számíthat. Ha azonban nem akar másoknak bajt okozni, ha erőt vesz rajta a szeretet, barátság, könyörületesség érzelme, akkor ő maga gyöngül el, s őrá háramol mindaz a szenvedés és kudarc, amitől másokat megkímélt."

"A könyvek óriási hatást tettek rám. Egyszerű nyomtatott oldalaikról éppoly valóságos világot lehetett előidézni, mint amelyiket érzékeivel ragad meg az ember. Azonkívül a könyvek világa, akárcsak a konzervhús, valahogy gazdagabb és ízesebb, mint a köznapi fajta."

"Az ember sok ösvény közül választhatott, sok kisebb és nagyobb út vezetett élete országán át. Volt, amelyik zsákutcának bizonyult, mások mocsárba torkolltak, veszedelmes csapdákban végződtek."

"Az ember mindig azt kockáztatja, hogy vagy azok csapdájába esik, akik gyűlölik és üldözik, vagy azok ölelő karjába, akik szeretik és meg akarják védeni."

Nincsenek megjegyzések: