Tóth Mária: Ha szárnyam volna

Bárcsak
Bárcsak volna. Könnyű lenne. Elrepülnék. Elrepülnék messzire.
De nincs...


Néhol kusza, ide-oda urgrál az időben, de leköt, érdekel.
Egy család története, négy generáció kap helyet a visszaemlékezések és a történések révén (még nem jutottam a végére, szóval lehet többen lesznek)
Egy tragédia, egy földrengés húzódik végig az egész regényen, amiben meghal a fiú, és így kerül az unoka, a nagymamához, a fővárosból le falura.
Tele van ki nem mondott érzésekkel, gondolatokkal (pont, mint a mi családunkban).
Frida (a könybeli nagyi) szava járása, a viselkedése, a puszta lénye nagyon hasonlít az én jelenben élő Mamámra.


"... a nyugalomnak ezt a zsongító fajtáját, amikor az ember olvasás közben megfeledkezik a világról..."

"... az idő kegyetlen dolog, s amit nem kapunk meg idejében, azt legtöbbször sose kapjuk meg, illetve, ha meg is kapjuk, vagy unottan, értetlenül odább toljuk, vagy megkeseredve ízlelgetjük."

"...a bizonyosságot hozta el számára: nem vagy egyedül. A magány érzésének a burkából kihámozni egy embert a legnagyobb jócselekedet, amit véghezvihetünk érte."

"... csak a régi házak udvarán ülepszik le ennyi béke; biztosan a falakból árad, s varázsol csöndet, álmatag hangulatot minden sarokba, minden talpalatnyi földre."

"Az őszinteség lehet fegyver is, de nem lehet privilégium. Kapcsolatainkból nem hiányozhat az őszinteség, de csak arra nem is épülhetnek."

"A fájdalom, mint egy titokzatos magánügy, kinek-kinek a lelkébe kövesedett. Néha lélegzetet se tud venni tőle az ember, oly kimondhatatlan súllyal nehezedik rá, s a részvét, az együttérzés kevés vigaszt nyújt. [...] ebben az órában felfogta, a részvét csak arra jó, hogy még jobban tudatosítsa a veszteséget."

"Minden búcsú formális, mert az életet soha nem lehet úgy befejezni, hogy mindent maradék nélkül elvégezzünk ezen a földön. Kilépünk a körből, s az élet megy tovább.""Fekszik és hallja, hogy túl hangosan dobog a szíve, hogyan veri el sietve, ó, nagyon is sietve az óra a múló perceket... Nem sajnálja őket, nem akar sokáig élni. Ha szombaton elmegy a templomba, kezében ott szorongatja az imakönyvet is, éppen a soron lévő könyvet, van belőle jó néhány otthon. Sose nyitja ki, sose olvas imát, ő beszélni igyekszik az Istenéhez, panaszkodni neki, egyezkedni vele. Néha biztos benn, hogy van valami természetfölötti hatalom, akihez fordulhat ő, a világ porszeme, néha viszont kétli, hogy létezik Isten. Ha létezne nem tűrné, hogy az emberek annyit szenvedjenek, nem hozna csapásokat rájuk, nem alázná meg őket..."

Nincsenek megjegyzések: