Thomas Hardy: Egy tiszta nő

„Minden falunak megvan a maga érzelemvilága, a maga alkotmánya, nemegyszer a maga erkölcskódexe. […] Volt a helynek azonkívül egy mélyebben gyökerező vétke: lakosai keményen ittak. A környező majorokban minden beszélgetés főleg akörül forgott, hogy mennyire fölösleges dolog pénzt félrerakni; […]”

„Semmiképp sem tudná magát itt jól érezni, míg hosszú esztendők el nem mossák benne a tudat élességét. Tess mindamellett még mindig úgy érezte, hogy melegen lüktet benne a reménykedő élet; hogy boldog tudna lenni valamely zugban, ahol nincsenek emlékek. Kiszökni a múltból és mindabból, ami hozzátartozott, ez annyit jelentett, mint az egészet megsemmisíteni, és hogy ezt megtehesse, ahhoz el kell mennie a falujából.”

„Ott lakó rokonai most nyilván ugyanúgy fogják folytatni napi életüket, ahogy eddig, nem észlelik örömüknek valami nagy csorbulását, habár ő távol lesz, és nem fogják látni a mosolyát.”

Nincsenek megjegyzések: