Albert Camus

A féreg az ember szívében van... Nehéz tetten érni azt a pillanatot, mikor a szellem a halál mellett dönt. Az öngyilkosság - akárcsak a melodrámában - bizonyos értelemben vallomás. Azt valljuk be, hogy az élet túllépett rajtunk, vagy hogy nem értjük... Minden egészséges ember eljátszott már néha magában az öngyilkosság gondolatával. (...) Az ember élethez való ragaszkodásában van valami, ami erősebb a világ minden nyomorúságánál. A test ítélete erősebb a világ minden nyomorúságánál. A test ítélete legalább annyit ér, mint a szellemé, márpedig a test visszahőköl a megsemmisülés előtt.”


/ Camus /

Nincsenek megjegyzések: