Wass Albert: Tizenhárom almafa

„De amit látott, az nem ház volt már, csak egy nagy fekete halom. Üszkös, kormos, gazdátlan halom. Keréknyomok, összetaposott fű, bemocskolt föld.
Odament, megállt, nézte.
Nem káromkodott, nem csikorgatta a fogait, még csak nem is sóhajtott. Csak állt mozdulatlanul, sokáig, és nézte. Mozdulatlan arccal, mozdulatlan szemmel, mozdulatlan szívvel. Ahogy a halált nézi az ember, meg az Istent.”

Nincsenek megjegyzések: